Spotkanie ze specjalistą II

II edycja cyklu „Spotkań ze specjalistą” odbyła się w dniach 7 i 9 grudnia 2011r. Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie Parku Naukowo – Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach o godzinie 10:00.

Drugie – na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Celem projektu było przedstawienie zasad działalności parków naukowo-technologicznych, aktualnych trendów panujących w zarządzaniu, obrocie nieruchomościami oraz budownictwie z naciskiem na energooszczędność. Spotkania pokazały, w jaki sposób parki naukowe realnie wpływają na gospodarkę i otoczenie. Zaproszeni specjaliści przedstawili również swoje doświadczenia z pracy nad zarządzaniem nieruchomościami. 

Projekt „Spotkanie ze specjalistą” został podzielony na dwa bloki tematyczne. W pierwszym dniu, w ramach bloku dotyczącego parków naukowych i budownictwa, spotkaliśmy się z przedstawicielami Euro-Centrum w Katowicach. Seminarium poprowadziła Pani Katarzyna Papież-Pawełczak, Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji. Opowiedziała ona o idei i praktyce funkcjonowania parku technologicznego. Drugie wystąpienie na temat poprawy efektywności energetycznej przedstawił Pan Jerzy Kwiatkowski, Kontroler Finansowy. Spotkanie zakończyło poznanie budynku energooszczędnego, po którym oprowadził nas dr Stanisław Grygierczyk, Koordynator ds. naukowych i środowiskowych.