Spotkanie ze specjalistą I

Studenckie Koło Naukowe „Nieruchomości” działające przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego zaprasza do wzięcia udziału  w trzydniowym cyklu „Spotkań ze specjalistą”, który odbywać będzie się w dniach 10 – 12 maja 2011 r., w godzinach 8:00 – 11:30 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.

Celem projektu jest przedstawienie aktualnych trendów panujących w budownictwie, zarządzaniu i obrocie nieruchomościami, oraz kierunków rozwoju branży na Śląsku, widzianych z perspektywy specjalistów rynku nieruchomości. Dodatkowo pozwoli on na przybliżenie ważnych aspektów pracy osób działających na rynku nieruchomości. Jest to także okazja do podzielenia się doświadczeniami zawodowymi specjalistów z branży oraz nawiązania i zacieśnienia kontaktów z młodzieżą akademicką.

Projekt „Spotkanie ze specjalistą” został podzielony na trzy bloki tematyczne, które odbędą się w następujących po sobie dniach.

W pierwszym dniu, w ramach bloku inwestycyjnego, głos zabierze Pan Dawid Domagalski – pracownik Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W następnej kolejności przewidziane są warsztaty z zakresu inwestowania w nieruchomości poprowadzone przez przedstawicieli firmy Home Broker. Zapraszamy do sali 401 A w godzinach 8:00 oraz 9:30.

W drugim dniu, w ramach bloku mieszkaniowego, swoje spojrzenie na rynek nieruchomości przedstawi Pan Leszek Matejko – licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami  i zarządca nieruchomościami, współwłaściciel biura nieruchomości GRAMAT – BIZ  Sp. z o.o. w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w sali 601 D o godzinie 8:30.

W trzecim dniu, w ramach bloku innowacyjnego, głos zabierze przedstawiciel Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum w Katowicach, Pan Stanisław Grygierczyk. Miejscem wystąpienia będzie sala 401 A. Zapraszamy o godzinie 8:00.

SKN „Nieruchomości” było już organizatorem II edycji konferencji pt: Nowoczesne Zasoby Śląska – Rewitalizacja terenów poprzemysłowych” w roku 2009, a w 2010 r. panelu dyskusyjnego na temat licencji w zawodzie pośrednika i zarządcy w obrocie nieruchomościami.