Opiekun

dr Adam Polko

Doktor nauk ekonomicznych zajmujący się problematyką nieruchomości. Pracownik naukowy Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest wykładowcą na studiach i kursach z zakresu zarządzania nieruchomościami. Jego przedmiot zainteresowań stanowią: analiza rynku mieszkaniowego i lokalna polityka mieszkaniowa, wycena nieruchomości, strategie i programy rewitalizacji miast oraz szeroko pojęta problematyka planowania przestrzennego.

Kontakt: adam.polko (at) ue.katowice.pl