Cele

Celem powołania Studenckiego Koła Naukowego Nieruchomości było przedstawienie studentom szeroko rozumianej tematyki gospodarowania nieruchomościami. W swoich założeniach SKN ma organizować wymianę informacji w środowisku studenckim oraz propagować zagadnienia związane z nieruchomościami. W szczególności Koło organizuje konferencje i warsztaty mające przybliżyć tą problematykę.

Celem SKN jest też nieustanne organizowanie współpracy z firmami działającymi na rynku nieruchomości. Będzie dawała ona możliwość zarówno odbywania praktyk i staży zawodowych, jak też pozyskiwania informacji do prac dyplomowych i magisterskich.

Za główny plan działania Naszego Koła przyjęliśmy:

- wewnętrzne szkolenia dla naszych członków
- spotkania ze specjalistami rynku nieruchomości
- organizacja oraz udział w konferencjach naukowych
- prowadzenie debat tematycznych związanych z rynkiem nieruchomości
- poszerzenie zbiorów biblioteki katedralnej naszej Uczelni
- wyjazdy naukowo – krajoznawcze po zabytkach techniki woj. śląskiego
- analiza rynku nieruchomości na obszarze Aglomeracji Górnośląskiej
- tworzenie magazynu naukowego „Projekt Nieruchomości”
- udział w konkursach związanych z wiedzą o rynku nieruchomości