O kole

Celem powołania Studenckiego Koła Naukowego Nieruchomości było przedstawienie studentom szeroko rozumianej tematyki gospodarowania nieruchomościami. W swoich założeniach SKN ma organizować wymianę informacji w środowisku studenckim oraz propagować zagadnienia związane z nieruchomościami. W szczególności Koło organizuje konferencje i warsztaty mające przybliżyć tą problematykę.

Celem SKN jest też nieustanne organizowanie współpracy z firmami działającymi na rynku nieruchomości. Będzie dawała ona możliwość zarówno odbywania praktyk i staży zawodowych, jak też pozyskiwania informacji do prac dyplomowych i magisterskich.