Warsztaty z wyceny nieruchomości

20170509_174704 9 maja 2017 r. spotkaliśmy się po raz piąty w ramach warsztatów z wyceny nieruchomości oraz oceny efektywności inwestycji.

Zajęcia były poświęcone wycenie nieruchomości w podejściu dochodowym metodą inwestycyjną techniką 20170509_174127zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Poprzez kilka etapów obliczeń (wyliczenie potencjalnego
i efektywnego dochodu brutto oraz wydatków operacyjnych) dotarliśmy do wyniku końcowego, jakim jest wartość rynkowa wycenianej nieruchomości.

4 .KTW - zdjęcie lotnicze

Źródło: materiały udostępnione przez TDJ Estate

6 czerwca 2017 r. dzięki życzliwości firmy TDJ Estate będziemy mieli okazję odwiedzić teren inwestycji
w biurowce .KTW, a 13 czerwca podczas ostatniego spotkania naszych warsztatów, dokonamy podsumowania przeprowadzonej analizy.
Poniżej zaktualizowany harmonogram warsztatów.
Harmonogram warsztatów_SKNN