Warsztaty z wyceny nieruchomości

20170425_18294020170425_172042Czwarte spotkanie dotyczące wyceny nieruchomości oraz oceny efektywności inwestycji przyniosło pierwsze wyniki liczbowe!

25 kwietnia 2017 r. mieliśmy okazję przetestować, jak działa przekazany nam wcześniej model finansowy opracowany w arkuszu kalkulacyjnym. Wprowadziliśmy do niego zebrane uprzednio dane, uzupełniliśmy o niektóre formuły obliczeniowe i otrzymaliśmy wyniki dotyczące oceny opłacalności inwestycji.

Na tych zajęciach z w20170425_182922ykorzystaniem postawionych początkowo założeń obliczyliśmy m.in.: koszty budowy, dochód operacyjny netto, WACC, wartość rezydualną oraz NPV. W ramach pracy własnej mamy za zadanie zapoznać się z funkcjami Excel służącymi wyliczeniu NPV, XPNV, IRR, XIRR, MIRR.